Opprett høyrentekonto

Personalia

Om din sparing

Vi er pliktig til å innhente informasjon om ditt kundeforhold i henhold til hvitvaskingsloven og ber derfor om at du svarer på spørsmålene nedenfor.

Hva er opprinnelsen til midlene som spares?

Arbeidsforhold

Huk av kun dersom dette gjelder deg:

Politisk eksponert person, er en person, som innehar eller har innehatt stilling/verv som;
 • statsoverhode eller minister
 • medlem av nasjonalforsamling, politisk parti, høyere rettsinstans, styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstolen, sentralbank
 • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak,
 • direktør, styremedlem eller person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon,
Det samme gjelder nært familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person

Samtykke til markedsføring

Ønsker du å motta informasjon om andre produkter, nyheter og tilbud basert på dine kundedata?

Samtykke til profilering

Vi kan tilpasse tilbud til deg basert på f.eks. alder, bosted, egenerfaring og dine transaksjoner. I snitt vil du motta to henvendelser i året.